Theorie cursus voor de auto

Een goede rijopleiding begint bij de theorie. Als u met goed gevolg een theorie-examen heeft afgelegd ontvangt u een theoriecertificaat dat 1 jaar geldig blijft. Alleen wanneer u in het bezit bent van een theoriecertificaat kunt u een Tussen Tijdse Toets (T.T.T.) en praktijkexamen afleggen. Meldt u dus tijdig aan voor een theoriecursus, zodat uw aanvraag voor een Tussen Tijdse Toets en/of praktijkexamen niet onnodig opgehouden wordt.

Bezit jij een ijzeren discipline?

Koop dan de theorie inlog code bij de rijschool. Begin aan de studie en maak zelf een afspraak voor het theorie-examen bij het CBR

Géén ijzeren discipline?

Ga de theoriecursus volgen, de kans om in 1 keer te slagen wordt dan 90%. Onze rijschool verzorgt een vlotte theorieopleiding op maat. De cursus wordt gegeven als dagopleiding.

Privé Theorieles

Het kan voorkomen dat je ondanks zelfstudie óf klassikaal theorieles volgen, sommige onderwerpen toch niet helemaal snapt, of onder de knie krijgt. Een of meerdere privé theorielessen kunnen je hierbij helpen. In deze lessen worden dan de voor jou moeilijkste onderdelen nogmaals behandeld en zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Ook voor de mensen die wel Nederlands spreken, maar de taal nog niet zo goed beheersen dat ze de "vaktechnische taal" snappen kan een privé theoriecursus erg prettig zijn.

Je kunt deze privé lessen al volgen op de rijschool voor 25 euro per les van 1 uur. Het grote voordeel daarvan is dat álle benodigde lesmaterialen aanwezig zijn.

Voorwaarde theorie-examen auto.

Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er sinds 1 maart 2009 ook in het theorie-examen voor de personenauto aandacht besteed aan gevaarherkenning. In samenwerking met de SWOV (Stichting Westenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn vragen ontwikkeld die toetsen of je gevaren in het verkeer herkent.

Het theorie-examen voor de auto bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

Wanneer geslaagd?

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • Je tenminste 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en;
  • Je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen.