Bij onze autorijschool kun je, in overleg met je instructeur, zelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen. Het voordeel hiervan is dat het lesprogramma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je examen moet doen. Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Meenemen naar het examen

 • De oproepkaart
 • Een geldig theoriecertificaaat, dat je hebt gekregen nadat je geslaagd was voor het theorie-examen
 • Een wettelijk toegestaan, geldig legitimatiebewijs
 • Het ingevulde formulier zelfreflectie (per 1 januari 2008)
 • Het adviesformulier dat je hebt gekregen na de tussentijdse toets (dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen).

Voorbereiden op het examen

Vraag je instructeur om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn.Veel leerlingen zakken op het onderdeel "kijken". Let daar extra goed op en bespreek dit vooraf met je instructeur tijdens de rijles. Kijken is een belangrijk onderdeel van de rijles.Neem de theorie nog eens door, tenslotte was je theorieles en het theorie-examen alweer een tijdje geleden. Het kan ook geen kwaad om een theorie-examen te oefenen.

Gang van zaken

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto. Dan begint de rit.

De examinator van het CBR let onder andere op:

 • hoe goed je de auto beheerst
 • of je goed kijkt
 • rekening houdt met andere verkeersdeelnemers
 • of je voorrang verleent
 • het in- en uitvoegen
 • je gedrag op kruispunten
 • enkele bijzondere verrichtingen (dit wordt overgeslagen als je een vrijstelling hebt verdiend met een tussentijdse toets)

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. Nog een praktische tip: natuurlijk ben je zenuwachtig tijdens het examen. De examinator van het CBR houdt daar rekening mee. Soms begint de examinator met de meerijdende rijinstructeur een ontspannen praatje over koetjes en kalfjes en opeens betrekt hij jou daarbij. Misschien ben je dan te nerveus om rustig mee te praten. Schaam je niet om gewoon te zeggen: "Ik heb niet meegeluisterd, want ik moest op het verkeer letten.

Geslaagd

Als je geslaagd bent voor het praktijk examen dan wordt dat feit geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). Daarna kun je het rijbewijs afhalen bij het gemeentehuis. De gemeenteambtenaar controleert bij het CRB of je inderdaad geslaagd bent. Je mag pas de weg op als je je rijbewijs in handen hebt.

Gezakt

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen, die je moeten voorbereiden op het volgende praktijk examen.